Menu Close

ครบเครื่อง
เรื่องเครื่องมือวัด pH EC meter

— Hydroponics

ฝ่ายขาย

Hydroponics คือวิธีการปลูกผักแบบใช้น้ำ โดยไม่ใช่ดิน โดยใช้น้ำที่มีสารอาหารสูง ในการทำให้ ผักไร้ดินเติบโต ดังนั้น วิธีการเตรียมน้ำปุ๋ย สำหรับการเพาะปลูกจึงเป้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือวัดที่ใช้ในงาน ไฮโดรโปนิกส์ มีทั้ง pH meter EC Meter Salt meter และ พวกระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ Smart Farm

gเครื่องมือวัด ที่นิยมใช้ในฟาร์มในประเทศไทย จะมีหลายยี่ห้อ ถ้านิยมใช้ในด้านนี้ ก็จะเป็นแบรนด์ HM DIGITAL ของเกาหลี โดยเครื่องวัดจะออกแบบสำหรับงาน Hydroponics โดยเฉพาะ เช่น COM-100 EC-3 EC-3M PH-200 นอกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่นๆ ทั้ง PONPE EXTECH HANNA EUTECH JEDTO

ฟาร์มปลูกผักเมล่อน
EC Controller